Бишкек
Чуйская область
Нарын
Талас
Баткен
Жалал-Абад